SMart BE
directe toegang tot de inhoud directe toegang tot de navigatie

Het principe van onze gedeelde onderneming is gebaseerd op een sterke waarde:eensolidaire autonomie van personen door het delen van middelen en diensten. Het model is uniek in België, want het richt zich naar iede­reen, zonder rekening te houden met de werkintensiteit en de inkomsten.Tegelijk veronderstelt een gedeeld of gemu­tualiseerd model een kritischemassazodat de risico’s ver­bonden aan de mutualisering gedragen kunnen worden. De vraag naar onzefinanciële onafhankelijkheid is dus essentieel:onze autonomie ende toegankelijkheid vandediensten voor iedereenhangt af van deonafhankelijkheid van het model.