SMart BE
directe toegang tot de inhoud directe toegang tot de navigatie

De notie “lid” is dubbelzinning bij SMart. Elke geregistreerde gebruiker wordt veron­dersteld lid te zijn van de algemene vergadering van de Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen. Behalve dit puur juridische gegeven (lid zijn van een vzw) is het ook een teken dat je tot een gemeenschap behoort. Maar dat gaat niet vanzelf: een aantal verzwijgen het liever, anderen maken er expliciet aanspraak op, een heleboel kan het weinig schelen. En wat betekent dit trouwens, de “SMart-community”? Dat is meteen onze eerste vraag.