SMart BE
directe toegang tot de inhoud directe toegang tot de navigatie

  De overeengekomen betalingstermijn wordt: ‘de leveringsdatum’

  Een Europese richtlijn en de aanpassing ervan in de Belgische wetgeving bepaalt het precieze moment waarop een factuur inbaar wordt: bij de verkoop van goederen valt deze datum samen met het moment van de levering, voor de verkoop van een  (...)

  De bestelbon binnen de Activiteit: sneller en minder papier!

  Voortaan verloopt het opstellen van de «bestelbon» (jouw offerte aan de klant) via elektronische weg.De procedure op papier blijft wel beschikbaar.
  Het opstellen van de «Bestelbon – offerte» in het kader van een Activiteit zal in twee stappen  (...)

  Mr. Particulier verdwijnt

  Het gebruik van de klant « Mr. Particulier », waarbij men bedragen cash kon innen, wordt aangepast. De gebruikte termen zullen veranderen zodat ze beter aansluiten bij de realiteit. We herformuleren de functie, maar aan de werkwijze verandert er  (...)

  Het beheer van een vereniging of vennootschap via de Activiteit

  Vennootschappen (vertegenwoordigd door rechts- of natuurlijke personen) en verenigingen kunnen vanaf nu een Activiteit openen onder hun eigen naam en verantwoordelijkheid.
  Men maakt al talrijk gebruik van de Activiteit op eigen naam voor het  (...)

  SMart online

  Binnenkort wordt het mogelijk om prestaties online aan te geven,zonder gebruik te moeten maken van de SMart-ledenzone.Deze vernieuwing bevindt zich momenteel in een testfase.
  Sinds enkele maanden doen we een beroep op web services om onze  (...)