SMart BE
directe toegang tot de inhoud directe toegang tot de navigatie

Welkom !

Op deze blog kan u het participatieve proces “SMart in Progress” volgen. Discussieer mee over een van de vier thema’s: Naar een coöperatie: met wie? Voor wie?, A sharing economy: een haalbaar economisch model?, Je activiteit creëren en ontwikkelen: Hoe? Met welke middelen?, Een gedeelde en participatieve onderneming: is dit wel realistisch?
Raadpleeg de documentatie of de rubriek ‘Antwoorden op je vragen’. In het logboek kan u alle details over het proces raadplegen (agenda van de volgende vergaderingen, presentatie van de deelnemers, etc.).
Geef uw naam en e-mailadres in in de rechterkolom om u in te schrijven op de blog.
Een vraag? Contacteer smartinprogress@smartbe.be!

    Governance en democratische participatie

    Het coöperatieve gedachtengoed bestond al tijdens de middeleeuwen, toen de principes van de collaboratieve economie toegepast werden in de gilden. De eerste coöperaties in België ontstonden in de 19de eeuw in het kielzog van de arbeidersbewegingen.  (...)