SMart BE
directe toegang tot de inhoud directe toegang tot de navigatie

Wat doe je als werk?

Ik ben een physical entertainer, fotograaf en doe aan straattheater. Ik word geboekt op vraag van anderen. Ik fotografeer en entertain de mensen al 12 jaar lang. In België ben ik de enige die dat doet. Mijn klanten zijn de bedrijfswereld, steden, gemeenten, musea en de evenementensector.

Waarom ben je lid van SMart?

Ik werk al 10 jaar met SMart. Daarvoor werkte ik drie jaar in dienstverband en daarna als zelfstandig fotograaf en marketeer. Op 62 jaar ging ik met prepensioen en heb ik mijn BTW-nummer stopgezet, ik heb dan mijn loopbaan verdergezet met SMart. Bij SMart voel ik me ook een zelfstandige. Het voordeel van de werkwijze van SMart is dat ik autonoom ben, ik zoek zelf mijn klanten, en onkosten die werkgerelateerd zijn, kan inbrengen (zoals batterijen voor mijn camera en inktpatronen). Ook duurdere investeringen zoals computer met scherm die ikzelf voorfinancier kan ik gedeeltelijk terugvorderen. Nergens anders kan ik op deze manier onkosten inbrengen en gebruik maken van het BTW-nummer van SMart waardoor ik eveneens de BTW kan recupereren. Ik ben een echte voorstander van SMart, ik vind het een ideale manier van werken voor starters die nog alles moeten opbouwen of voor mezelf die aan een rustiger tempo wil werken. Je kan later nog altijd beslissen om zelfstandige te worden en het vermijdt dat je in het zwartcircuit terechtkomt of in een verlieslatend zelfstandig traject stapt.

Waarom neem je deel aan de werkgroep rond SMart In Progress?

Omdat ik benieuwd ben naar de evolutie van SMart op lange termijn. Door mijn lange loopbaan denk ik dat ik ook iets nuttig kan bijdragen. Ik ben gemotiveerd om de evolutie van het werken als zelfstandige of met SMart op te volgen. Ik voel me erg betrokken bij SMart en zie dit als een soort van sociaal engagement. Ik zit in de werkgroep ‘naar een coöperatie: met wie, voor wie?’
Deze werkgroep heeft een brede kijk en is er voor de leden, de werknemers en de leveranciers van SMart. Men zou kunnen stellen dat deze groep zowel de interne sociale marketing als de externe (sociale) marketing van SMart mee helpt in het traject naar een werkzame coöperatieve bedrijfsvorm.

Wat denk je ervan dat SMart een coöperatie wordt?

SMart mag trots zijn op wat het heeft verwezenlijkt. Wel denk ik dat het voor het gemeenschappelijke gevoel van een coöperatieve onderneming belangrijk is dat de beide taalgroepen, de Nederlandse en de Franse, op gelijke voet staan en gelijkwaardig behandeld worden. Vlamingen moeten hun eigen taal kunnen spreken en hun eigen beleid kunnen voeren. Het is misschien een goed idee om de coöperatie daarom op te splitsen in een Nederlandstalig en Franstalig luik. Ik denk dat SMart in ieder geval geen andere keuze heeft dan verder te evolueren. Stilstaan is achteruitgaan. Het kan een moment zijn om de corebusiness en de diensten duidelijk te omschrijven en te herdefiniëren. Transparantie is heel belangrijk in dit proces. De krijtlijnen hertekenen werkt verfrissend. Je kan kijken naar de SMart-coöperaties in de andere EU-landen ter inspiratie.

Wat denk je van het mede-eigenaarschap?

Ik heb een paar vragen in dit verband. Wie wil SMart financieel steunen en heeft hier ook het geld voor? Misschien de opdrachtgevers en de leveranciers of ook de leden en ‘vaste’ werknemers van SMart? Gaat men een onderscheid maken tussen de leden die occasioneel of regelmatig met SMart werken, tussen leden die veel of weinig geld verdienen? Kunnen we met ons jaarlijks lidgeld een aandeel kopen? Wat zal de return on investment zijn? Is het stemrecht geldig per aandeel of per persoon? Financieel loop je weinig risico, bij rode cijfers wordt de schuld onder de verschillende coöperanten verdeeld. Ikzelf zou zelf wel mede-eigenaar willen worden en mee de koers willen bepalen, SMart dient een gemeenschappelijk nut en doel. Ik ben voorstander van tweetaligheid, eventueel gegarandeerd door een opsplitsing, en een eigen beleid van de Nederlandse en Franse stuurgroep binnen de SMart coöperatie. Binnen de Nederlandse stuurgroep van SMart zou ik ijveren voor een werkbare communicatie die zeker de betrokkenheid en het gemeenschappelijke verhaal ten goede zal komen!

Zou een coöperatie beter de belangen van de leden in de artistieke sector kunnen verdedigen?

Misschien. Indien SMart een grotere coöperatie wil worden doet ze er goed aan er ook niet-artistieke activiteiten bij te betrekken. Ze richt zich idealiter tot allen die werken met contracten van korte duur, ongeacht of dit op regelmatige basis is of niet. Deze autonome werkkrachten kunnen dan werknemer blijven en hoeven geen zelfstandige te worden, met een voor hen gunstiger statuut en minder zwartwerk tot gevolg. Vandaar dat ik het ook een goed idee vind dat SMart nu de loonadministratie doet van de fietskoeriers die werken voor Deliveroo en Take Eat Easy. Het zou misschien wel een goed idee zijn dat de adviesverleners voor de contacten en activiteiten bij SMart zich specialiseren in het artistieke of het niet-artistieke domein.

Welke waarden moet SMart als coöperatieve verdedigen?

SMart dient te ijveren voor een sociaal rechtvaardige tewerkstelling voor iedereen!

Nombre de visites:

Een bericht, een commentaar?

Wie ben je ? Zich aansluiten
Je bericht
Trefwoorden :

Voor alinea’s te maken, laat je gewoon enkele lijnen blanco.

Een document toevoegen