SMart BE
directe toegang tot de inhoud directe toegang tot de navigatie

- Wat is BarVIZart?

BarVIZart is een kunstenwerkplaats waar de ondernemingszin van creatieve jongeren gestimuleerd wordt en waar startende kunstenaars ondersteund worden in hun zoektocht naar een plek in het culturele veld. Het biedt ondersteuning zodat de kunstenaars de nodige tools en vaardigheden verwerven om zich te professionaliseren in het kunstenlandschap. Het ondernemerschapstraject maakt de artiesten klaar om zelfstandig hun weg te vinden in het veld en hun droomprojecten daadwerkelijk waar te maken. Het is ook een netwerk; door zich aan te sluiten bij BarVIZart leren kunstenaars professionelen uit het veld kennen en bouwen ze hun netwerk uit. Ze beïnvloeden en inspireren elkaar ook onderling waardoor interessante collaboraties tot stand komen. Tenslotte biedt het project ruimte aan als werk- en repetitieruimte, expositiehal, ontmoetingsplek en experimenteel laboratorium. Daarnaast worden er twee maandelijkse activiteiten georganiseerd waar iedereen, niet enkel BarVIZart artiesten, kennismaken met cultuur in al haar facetten.

- Wat doe je bij BarBIZart?

Ik ben de nieuwe projectmedewerkster bij Jeugdcentrum Vizit die instaat voor het BarVIZart project, ik studeerde taal- en letterkunde en cultuurmanagement. Onze focus ligt op het stimuleren van de ‘culturele ondernemerschapszin’ van jongeren. We begeleiden beginnende kunstenaars en creatieven (onze jongste kunstenaar is 17 en onze oudste is 32 jaar oud, gemiddeld zijn ze 21 jaar oud). Wij stellen onder meer atelierruimte aan onze artiesten ter beschikking en voorzien in verschillende vormen van begeleiding. We hebben verschillende partnerschappen met culturele organisaties zoals de Academie van Wilrijk, Fameus (verbonden aan de kunstbende), CC De Kern, etc. Kunstenaars hebben op verschillende niveau’s vragen; zo kunnen artiesten expo’s organiseren in BarVIZart, helpen we ze als een theatermaker bv. een decor wil bouwen en hiervoor ondersteuning zoekt, helpen we ze met financiering… We hebben ook een ruilsysteem op poten gezet, waar de hulp en begeleiding voor kunstenaars gratis is, maar niet voor niets. Afhankelijk van de termijn dat artiesten zich aansluiten, moeten ze een x aantal ‘gozers’ (onze ruilmunt) terugverdienen. Dit doen ze door tegenprestaties te leveren zoals deelnemen aan huisvergaderingen, achter de bar te staan en mee activiteiten te organiseren. We ondersteunen lokale kunstenaars uit Wilrijk, maar ook artiesten die verder wonen zoals Antwerpen en zelfs Brussel… We zijn laagdrempelig en bieden hen veel vrijheid. We worden gesubsidieerd vanuit de Vlaamse Overheid en onze werking wordt jaarlijks geëvalueerd. Momenteel huizen er in BarVIZart 19 kunstenaars, in 11 projecten. We verwijzen kunstenaars door naar SMart indien zij specifieke en bijkomende administratieve vragen hebben. SMart heeft ook al projecten van ons gesponsord en hebben interessante expertise en kennis met ons gedeeld.

- Wat denk je ervan dat SMart een coöperatieve wordt?

Ik begrijp niet goed waarom dit daarvoor nog niet het geval was omdat SMart in andere Europese landen wel al een coöperatieve is. Als kunstenaars meestappen in jullie verhaal dan kunnen ze mee beslissen. Daarom lijkt mij dit een logisch vervolg van het SMart-verhaal en interessant voor de leden.

- Wat denk je van het mede-eigenaarschap?

Dit lijkt me minder interessant als je slechts af en toe met SMart werkt. Wanneer je echter op regelmatige basis met SMart werkt, zou het interessant kunnen zijn om mee het beleid te kunnen bepalen. BarVIZart krijgt ook vaker feedback van kunstenaars die het meeste met ons werken, deze voelen zich het meest betrokken en zijn gemotiveerd om ons feedback te geven. Het is ook een vorm van ruilen: ‘ik help jou en jij helpt mij’. Het is een natuurlijke groepering van mensen die samen iets voor jou kunnen betekenen. Bij een coöperatie worden klanten werkgevers en omgekeerd. Het gevaar schuilt hierin dat je heel flexibel moet zijn binnen je organisatie; als je medezeggenschap belooft moet je het ook kunnen waarmaken. Hoe ga je dit praktisch bewerkstelligen binnen de verschillende entiteiten van SMart? SMart moet ervoor waken dat ze één lijn uitzet en bewandelt. Starten met een coöperatie is ook een vorm van solidariteit, waarom zou 1 persoon in de artistieke sector alle eventuele winst willen opstrijken? Indien over dit model goed gecommuniceerd wordt naar de buitenwereld kan dit veel betekenen voor de leden. Doordat er naar je geluisterd wordt als lid voel je je belangrijk. SMart zou, om eventuele valkuilen te vermijden, ook naar de andere coöperaties in het buitenland kunnen kijken om zo te zien wat er wel werkt en wat niet.

- Zou een coöperatie beter de belangen van de leden in de artistieke sector kunnen verdedigen?

Veel hangt af van hoe je het gaat invullen. Het is één vorm van organiseren binnen de sector. Nu er minder en minder door de overheid wordt voorzien kan dit voor een deel aan behoeften tegemoetkomen. Sommige kunstenaars blijven liever zelfstandige maar voor anderen die geen BTW-nummer hebben kan SMart een hele goede oplossing zijn. Zij kunnen als coöperant luisteren en ageren. Ik stel me wel de vraag wat er zal gebeuren met de kunstenaars die zich niet kunnen aansluiten omdat ze geen geld hebben om in de coöperatie te investeren? Gaan die dan niet uit de boot vallen? Een voordeel van een coöperatie kan ook zijn dat je vraag en aanbod bij elkaar brengt en dat deze in elkaar vervloeien. Het kan een soort van ‘matchmaking’ zijn waarbij je je contacten vergroot en zo ook je afzetmarkt. Persoonlijke contacten zijn zeer belangrijk. SMart kan een soort aanspreekpunt zijn, kan fungeren als een kennisdatabank en de leden doorverwijzen naar de juiste instanties en naar elkaar wanneer ze externe hulp nodig hebben. Dit vindt nu al gedeeltelijk plaats in praktijk door het persoonlijke contact met de adviesverleners maar aan deze behoefte zou men nog meer kunnen tegemoetkomen.

Nombre de visites:

Een bericht, een commentaar?

Wie ben je ? Zich aansluiten
Je bericht
Trefwoorden :

Voor alinea’s te maken, laat je gewoon enkele lijnen blanco.

Een document toevoegen