SMart BE
Accès direct au contenu Accès direct à la navigation

Een Europese richtlijn en de aanpassing ervan in de Belgische wetgeving bepaalt het precieze moment waarop een factuur inbaar wordt : bij de verkoop van goederen valt deze datum samen met het moment van de levering, voor de verkoop van een dienst/prestatie valt deze datum samen met de laatste werkdag.

De betalingstermijn begint op één van deze twee momenten, met andere woorden : op het ogenblik waarop de betalingstermijn door ons systeem berekend wordt.

Dit betekent dat ons systeem op de hoogte moet zijn van de “leveringsdatum” of van de laatste dag van het gepresteerde werk. Dit is al het geval bij de tool Contractbeheer waarbij de factuur wordt verstuurd op de laatste dag van de prestatie.Je vindt deze gegevens binnenkort bij het ingeven van een factuur in het kader van een Activiteit.

Het blijft mogelijk om een specifieke betalingstermijn af te spreken, losstaand van de termijn die door het systeem berekend wordt op basis van je facturatiegegevens. Dit moet echter een uitzondering blijven. Mocht het toch nodig zijn, dan kan je steeds je adviesverlener hierover aanspreken.Je kan bovendien :

  • een beroep doen op het collectieve fonds voor de vooruitbetaling van de lonen, een voordeel voor jou én je klanten.
  • een beroep doen op het collectieve fonds voor een vooruitbetaling van je loon, op basis van het bedrag van de bestelbon. Je behoudt dus je autonomie, al vragen we je om er zorgvuldig mee om te gaan.
Nombre de visites: