SMart BE
Accès direct au contenu Accès direct à la navigation

Voortaan verloopt het opstellen van de « bestelbon » (jouw offerte aan de klant) via elektronische weg.De procedure op papier blijft wel beschikbaar.

Het opstellen van de « Bestelbon – offerte » in het kader van een Activiteit zal in twee stappen gebeuren :

1. Plaats de gegevens in de gebruikelijke ledenzone :

  • Mr. Particulier zal stapsgewijs verdwijnen en vervangen worden door « inning van inkomsten zonder factuur » ;
  • Voor de 1bis-contracten geldt een bruto loonminimum van €69,32/dag (zie artikel over dit onderwerp) ;
  • Wie onder dit loonminimum blijft raden we aan om het brutoloon (dus het loonbudget of het facturatiebedrag) te verhogen of over te gaan naar een halftijds stelsel (dit raden we af, vanwege de nadelen voor je sociale bescherming) ;
  • De brutominima per dag :
   • Contract als loontrekkende : €71,97 ;
   • Contract als loontrekkende voor een artistieke prestatie :€69,32 ;
   • Muziek : €106,65 voor zangers / €93,58 voor koorleden / €106,65 voor componisten en arrangeurs/€106,65 voor DJ’s, MC’s en soundsystems / €106,65 voor muzikanten ; telkens wanneer de CAO Muziek van het Paritair Comité 304 van toepassing is.
  • De berekeningswijze van het loonbudget wordt aangepast(zie artikel over dit onderwerp).

2.Vervolgens, in de laatste stap, kies je voor de optie« papier »of voor de optie« elektronisch »

  • Er komt een nieuwe interface (vergelijkbaar met de interface voor onkostennota’s) van waaruit je de bestelbon/offerte per mail kan verzenden naar je klant en naar ons ;
  • In deze nieuwe interface zal je ook de overeengekomen betalingstermijn vinden : standaard bedraagt dit 10 dagen, maar je klant kan ook een andere betalingstermijn afspreken met SMart ;
  • Voor elke klant kan je de elektronische contactgegevens opslaan ;
  • Wanneer je klant je bestelling goedkeurt,word je in realtime per mail verwittigd ;
  • De mails die je naar de klant verzendt dragen jouw naam en die van je Activiteit : je communiceert dus rechtstreeks met de klant ;
  • Je behoudt de mogelijkheid om een bestelling te annuleren : je klant zal via mail verwittigd worden ;
  • Ook wanneer de klant de bestelling weigert,word je per mail verwittigd ;
  • Het ‘onderwerp’ van de mails,verzonden vanuit invoice@smartbe.be, zorgt ervoor dat jij en je klant de mails makkelijk en snel kunnen terugvinden in de mailgeschiedenis ;
  • Het is niet meer mogelijk om een bestelling die verzonden werd naar de klant te wijzigen : je moet dus eerst annuleren en vervolgens een nieuwe bestelling ingeven ;
  • De offertes blijven steeds beschikbaar in Pdf-formaat, in de lijst van je documenten. Je kan dus ook de papieren versie met handtekeningen blijven gebruiken ;
  • … en zoals je al hebt kunnen lezen wordt de bestelbon omgedoopt tot“offerte”.

Je zal hoe dan ook veranderingen vaststellen in de gebruikte terminologie. Zo willen we beter aansluiten bij de realiteit op het terrein : de relaties tussen jou, je klanten en SMart. In een tweede fase zal de online offerte (de vroegere bestelbon) ook beschikbaar zijn binnen de tool Contractbeheer.

Belangrijk : de gegevens van je Activiteit, je naam en je contactgegevens zullen beter zichtbaar zijn. Deze gegevens zijn immers belangrijk voor de identiteit en herkenbaarheid van je Activiteit. Controleer dus je gegevens en werk aan een goede, herkenbare naam voor je Activiteit. Je kan steeds contact opnemen met je adviesverlener om deze naam te laten veranderen.

Nombre de visites: