SMart BE
Accès direct au contenu Accès direct à la navigation

Het gebruik van de klant « Mr. Particulier », waarbij men bedragen cash kon innen, wordt aangepast. De gebruikte termen zullen veranderen zodat ze beter aansluiten bij de realiteit. We herformuleren de functie, maar aan de werkwijze verandert er niets.

Het gaat om de inning van inkomsten zonder factuur. Hoe sympathiek onze Mr. Particulier ook moge zijn, er is in principe geen reden om een factuur op te stellen voor deze fictieve klant.

In een eerste fase zal je de nieuwe termen ontdekken via het luik ‘informatisering’van de offerte (de vroegere bestelbon in het kader van de Activiteit). Vervolgens passen we de interface aan voor het ingeven van diezelfde offerte.

Je zal dus geen facturen meer ontvangen die gericht zijn aan Mr. Particulier. In je lijst van documenten zal je simpelweg je rekeningen en offertes blijven terugvinden.

Eenmaal deze documenten binnen de nieuwe interface gevalideerd worden ontvang je een bevestiging per mail, met daarin de nodige informatie om de bedragen te storten op de rekening van SMart. Laat de overeengekomen betalingsdatum niet verstrijken,want het is jouw verantwoordelijkheid om het budget van je Activiteit goed te beheren.

Ter herinnering
Is je klant een vereniging, een onderneming, een openbare instelling of een zelfstandige ?Opteer dan voor de klassieke manier van factureren : wij moeten immers een factuur op naam van de klant uitschrijven.

Nombre de visites: