SMart BE
Accès direct au contenu Accès direct à la navigation

Vennootschappen (vertegenwoordigd door rechts- of natuurlijke personen) en verenigingen kunnen vanaf nu een Activiteit openen onder hun eigen naam en verantwoordelijkheid.

Men maakt al talrijk gebruik van de Activiteit op eigen naam voor het beheer van in- en uitgaven en voor de samenwerking met andere personen zoals leveranciers en medewerkers.Recent hebben we de Activiteit ook aanbevolen aan ondernemingen waarvan we vinden dat ze de verantwoordelijkheid over hun opdrachten moeten behouden.Ter herinnering:binnen de Activiteit is het de‘manager’die het contract opmaakt en dus niet de betrokken werknemer.

Het is nu ook mogelijk om een Activiteit direct op naam van jouw vereniging of vennootschap te openen. Wij hebben onze contracten binnen ‘Verenigde Producties’aangepast aan deze nieuwe optie.Momenteel bestaat de enige aanpassing uit de overdracht van verantwoordelijkheid van de manager (een natuurlijk persoon) naar de rechtspersoon die hij of zij vertegenwoordigt.Op termijn willen we de mogelijkheid bieden om je eigen vereniging of vennootschap met een eigen boekhouding direct te beheren via een Activiteit.

Nombre de visites: