SMart BE
Accès direct au contenu Accès direct à la navigation

L’Escaut

De vergadering ging door in het architectenbureau L’Escaut. Deze architecten-coöperatie heeft hun werking uit de doeken gedaan.
Het architectenbureau L’escaut werkt met werknemers-coöperanten of/en met medewerkers die via SMart -contracten werken. De beslissingen worden tijdens de wekelijkse teamvergaderingen genomen. In geval van verdeeldheid, kunnen alleen de coöperanten beslissen over de projecten die bepalend zijn voor de financiële situatie van de coöperatie.
Een raad van bestuur van 3 personen, bepaalt de visie en de doelstellingen op lange termijn.

Ook tijdens deze 2de workshop ging het debat over “welke toekomstige coöperanten” voor SMart en welke antwoorden voor de ethische vragen.

Er stonden 3 kernvragen centraal

Moeten alle leden/gebruikers van SMart coöperant worden ? Hoe kan men de overgang van lid naar coöperant maken ? Coöperant worden betekent zich engageren en een deel van het risicokapitaal wordt door de groep gedragen.

Voor sommigen moeten alle gebruikers coöperant worden, zodat de missie en de solidaire insteek door allen wordt gedragen. Voor anderen, kan men niet iedereen verplichten, te meer omdat het gaat over een financiële en symbolische bijdrage.
We zijn niet tot een consensus gekomen, dit onderwerp moet gelinkt worden aan de andere workshops. Deze vraag komt later nog aan bod. Het is ook moeilijk om tussen de verschillende profielen van onze leden : projectwerkers/ondernemers en de one shot-gebruikers, een lijn te trekken.

Het is belangrijk voor SMart om zijn activiteiten verder te kunnen zetten, met een duidelijke positie binnen de context van de arbeid en economie.

SMart heeft steeds een solidaire houding aangenomen tov de meer precaire leden of projecten, extern en intern :

  • Door een sociale bescherming voor iedereen mogelijk te maken en loondienst voor freelancers in te bedden.
  • Door bepaalde aanbevelingen te formuleren en onrechtvaardigheden aan te kaarten inzake de regels voor contracten van bepaalde duur en de band van ondergeschiktheid bijvoorbeeld
  • Door nieuwe solidaire linken te leggen
  • Door onze leden te wijzen op de gevolgen op lange termijn : pensioen, kinderbijslag, ziekteverzekering, enz
  • Door te zorgen voor een effectieve begeleiding (testfase voor de contracten van onbepaalde duur voor de leden). Waar voorheen het kunstenaarsstatuut voor sommigen een oplossing was, moeten er nu andere pistes gezocht worden. Consensus bij de deelnemers over het feit dat SMart een verdediger en voortrekker van het basisloon zou kunnen zijn. Moet SMart zich opdelen volgens de taalgemeenschappen (Nl, Fr, Eng,…)of één groep blijven ? Het is belangrijk om op de verschillende niveau’s (lokaal, regionaal en federaal) vanuit één stem te spreken. SMart moet een continue brainstorming over haar acties en leden houden en haar impact analyseren om de noden van haar leden optimaal te kunnen detecteren.

Deze reflecties moeten gekaderd en gekoppeld worden aan de basiswaarden van de onderneming.
Een eerste aanbeveling voor de toekomst van SMart :
- Hoe kunnen we de toegangkelijkheid van de activiteiten van onze leden beoordelen ?

Hoe kunnen we ons tussen het legale en deontologische kader plaatsen ?

De diensten moeten aangepast worden aan de verschillende noden. SMart zal ook voor een adequate opleiding voor haar adviesverleners moeten zorgen.

Het voorbeeld van Grands Ensemble in Rijsel, lijkt ons een goed voorbeeld (de groep zal het project in januari bezoeken). In deze organisatie wordt de ondernemer opgevolgd, wat zijn activiteit ook is.
- We moeten er ook over waken dat leden met bepaalde professionele activiteiten, collega’s binnen onze organisatie kunnen ontmoeten.
- We raden aan om een ethisch comité op te richten (gelinkt aan de verschillende stakeholders : leden, opdrachtgevers, partners, enz).

***************

Datum : 18/11/2015
Locatie : Coopérative d’architecte L’Escaut, 60 rue de l’Escaut à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Verslag : Sarah de Heusch et Sophie Bodarwé (Smart)
Aanwezig :

Sophie Bodarwé –Smart
Serge Goldwicht– bestuurder en beeldend kunstenaar
Julek Jurowicz – bestuurder en oprichter van SMart

leden :
RolandPauwels (Anvers) – Artiste théâtre de rue, photographe, graphiste
Marie Carracedo (Liège) – Personnalisation de meubles chinés.
Christopher Daley (Bxl) - Audiovisuel, réalisateur

Opdrachtgevers :
Matteo Segers (Bxl) - Directeur des Centres Culturels FWB

SMart-personeelsleden :
Astrid Marlière (Bxl) - Conseillère SMart
Hélène Daheux (Bxl) – Conseillère SMart
Ingrid Ingelrahm (Bxl) – Comptable SMart
Sarah de Heusch (Bx) - Chargée de projet SMart

L’Escaut :
Olivier Bastin - Architecte coopérateur et fondateur
Michael Bianchi - Architecte coopérateur
David Crambert - Architecte utilisateur de Grands Ensemble

Nombre de visites:

Un message, un commentaire ?

Qui êtes-vous ? Se connecter
Votre message
Mots-clés :

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Ajouter un document