SMart BE

Groot cultuurdebat in Brussel 14 apr 2014

In de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei bleef het in Vlaanderen lange tijd ijzig stil rond alles wat met cultuur te maken heeft. Daar komt verandering in. De krant De Standaard, de KVS en de AB slaan de handen in elkaar om een groot cultuurdebat te organiseren. Op 23 april zullen huidig minister van Cultuur Joke Schauvliege, Bert Anciaux (sp.a), Jean-Jacques de Gucht (Open Vld), Ben Weyts (N-VA) en Wouter Van Besien (Groen) de cultuur proberen te redden…  Info en een link om je in te schrijven vind je hier.

Cultuur, eindelijk op de politieke agenda? 7 apr 2014

Het leek er lang op of cultuur zou geen rol van betekenis spelen tijdens de komende ‘moeder aller verkiezingen’. Buiten de door Campo en rekto:verso georganieerde debatreeks ’4×4 -Kiezen is een kunst’  bleef het opvallend stil. Daar blijkt dan toch verandering in te komen. Een aantal politieke partijen kwamen naar buiten met hun plannen en ideeën rond dit thema. En het debat rond het belang en de waarde van kunst en cultuur in onze samenleving lijkt gelanceerd, ook in de niet-gespecialiseerde media. Een bondig overzicht van recente bijdragen vind je hieronder. Lees meer

10 jaar ‘kunstenaarsstatuut’: analyses en perspectieven 1 apr 2014

Tien jaar geleden lanceerde de overheid het zogenaamde ‘kunstenaarsstatuut’. Oorspronkelijk een origineel concept om kunstenaars, die vaak met kortlopende contracten werken, een minimum aan bestaanszekerheid te bieden. Al snel hekelden kritikasters het systeem, onder andere omdat er op grote schaal misbruik van gemaakt zou worden. En onlangs voerde de minister van Werk Monica De Coninck enkele belangrijke herzieningen door. In het laatste nummer van rekto:verso en op hun webiste lees je een overzichtelijke bijdrage over en een uitgebreide analyse van de recente aanpassingen aan dit ‘statuut’.

Een iets militantere visie op de problematiek van het ‘kunstenaarsstatuut’, en meer algemeen, de sociale rechten van kunstenaars is te lezen op de website van de discursieve werkplaats Sarma. In een uitgebreid interview fileert activist en kunstenaar Kobe Matthys het sociaal statuut voor kunstenaars en doet direct ook voorstellen om het aan te passen aan de creatieve praktijk.  Deze tekst past in een nieuw initiatief ‘Call for artists’ waarin vragen rond arbeid en artistieke praktijken centraal staan.

Campagne rond werkdruk in audiovisuele sector 27 mrt 2014

Het Sociaal Fonds van de audiovisuele sector in Belgie, Mediarte.be, lanceert een campage rond de (te) hoge werkdruk en flexibiliteit bij veel werknemers in deze sector. Volgens de organisatie is het gevaar reëel dat kwaliteit van audiovisuele producties  zal afnemen door de negatieve gevolgen van die toenemende werkdruk. De campagne voor ‘werkbaar werk’ richt zich de komende maanden met artikels, videogetuigenissen en andere tools op een aantal deelaspecten van deze problematiek. Op de webiste van Mediarte.be lees je er meer over.

De crisis in de werkloosheid en het sociaal statuut voor kunstenaars: de sleutelmomenten 25 mrt 2014

Het ‘statuut van de kunstenaar in de werkloosheid’ zorgt sinds oktober 2011 voor heel wat beroering bij onze leden, in de media, bij de RVA, onder politici en bij ons. Wanneer deze crisis lijkt uit te doven, doemen eind november 2013 nieuwe onzekerheden op: hervormingen in het sociaal statuut voor kunstenaars.

Op deze blogpagina geven we een overzicht van de belangrijkste momenten uit deze crisissen en de maatregelen die we voorstellen om tot oplossingen te komen voor onze leden. Lees meer

Contracten onder ‘artikel 1bis’ weer mogelijk binnen tool Activiteiten 12 mrt 2014

Tot nu toe slaagde de Kunstenaarscommissie er niet in om de aanvragen voor Kunstenaarsvisa te behandelen. Omdat het “wettelijk kader ontbreekt” bevestigt de Commissie ons dat de RSZ en de RSVZ de regel rond de Visa als niet toepasbaar beschouwt. In de nieuwe wetgeving is dit Visa een van de voorwaarden opdat een ‘artikel 1bis’-contract zou kunnen gebruikt worden.  Lees meer

FAQ Hervorming van de werkloosheid 6 mrt 2014

De teksten over het werkloosheidsluik van de hervormingen in het sociaal statuut voor kunstenaars verschenen op 20 februari in het Staatsblad. Het gaat om een erg technische, complexe materie. Hier volgt punt per punt een analyse  waarin we proberen de elementen die veranderen zo duidelijk mogelijk uit te leggen.

Zit je toch nog met vragen over de nieuwe werkloosheidsregelgeving? contacteer dan een adviesverlener in een van onze kantoren. Je vindt de contactgegevens hier. Kunnen zij je niet helpen in concrete gevallen, dan kan je steeds terecht bij onze juridische dienst. Lees meer

Memorandum 2014 3 mrt 2014

logojpg_jvc

Zoals het sinds een aantal jaren onze gewoonte is, publiceren we ook voor de komende verkiezing van 25 mei ons memorandum. Daarin sommen we een reeks aanbevelingen op die de culturele sector en meer bepaald de creatieve beroepen te goede moet komen. Deze keer kiezen we vertegenwoordigers voor de gewesten en gemeenschappen, het nationale parlement én Europa. We presenteren onze voorstellen en vragen dan ook volgens deze beleidsniveaus, waarbij we pleiten voor samenwerking tussen deze verschillende overheden. Dit memornadum past in onze campagne ‘Ik stem cultuur’ die beleidsmakers warm wil maken om rekening te houden met kunst en cultuur in de volgende regeerperiode. Hieronder vind je links naar de verschillende teksten. Een papieren versie is binnenkort beschikbaar.

Inhoud memorandum

Inleiding

Deel  1: Regionale verkiezingen

Deel  2: Federale verkiezingen

Deel 3: Europese verkiezingen

Hier kan u het volledige memorandum downloaden.

Hervorming werkloosheidsregeling: één stap vooruit, twee achteruit 28 feb 2014

De teksten over de hervorming van het sociaal statuut voor kunstenaars rond het luik ‘werkloosheid’ werden in het Staatsblad gepubliceerd. Onze vrees wordt grotendeels bevestigd. Naast een aantal positieve elementen maakt de nieuwe regelgeving de situatie voor kunstenaars en creatieven duidelijk  moeilijker. Lees meer